FAGENE JEG HAR TATT PÅ NTNU:

10.semester - våren 2005

9.semester - høsten 2004

8.semester - våren 2004

7.semester - høsten 2003

6.semester - våren 2003

5.semester - høsten 2002

4.semester - våren 2002

3.semester - høsten 2001

2. semester - våren 2001


1. semester - høsten 2000